Kontaktinfo

Vi er stort sett på feriekoloien hele sommeren, resten av året finner du oss i Oslo.

OsloTrefoldighet Feriekoloni Postboks 6929St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Tlf: 48 11 11 06 (Elin)